This year's list:

1. Cleveland, Ohio.
2. Stockton, California
3. Memphis, Tennessee
4. Detroit, Michigan
5. Flint, Michigan
6. Miami, Florida
7. St. Louis, Missouri
8. Buffalo, N.Y.
9. Canton, Ohio.
10. Chicago, Illinois
11. Modesto, California
12. Akron, Ohio.
13. Kansas City, Missouri
14. Rockford, Illinois
15. Toledo, Ohio.
16. New York, N.Y.
17. Sacramento, California
18. Youngstown, Ohio.
19. Gary, Indiana
20. Philadelphia, Pennsylvania

http://crimeinAmerica.net/2010/03/01...erable-cities/
____________________________
Don't move there without your gun
shoot me I shoot you,man no go vex